Operationeel gemalenbeheer

Het is gebruikelijk voor rioleringsbeheer elk jaar een operationeel jaarprogramma op te stellen. Dat is een uitwerking van de werkzaamheden die volgens het GRP in dat jaar zijn gepland. Vaak geeft het GRP een budget voor werkzaamheden aan gemalen, dat u verder moet invullen.

In dit hoofdstuk komen de volgende taakgebieden van operationele planvorming voor gemalenbeheer aan de orde:
  • onderzoek (toeleverende activiteiten);
  • onderhoud en reparatie;
  • renovatie en vervanging.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE