Onderzoek biogene zwavelzuuraantasting in het afvalwatertransportsysteem

Laatst geac­tu­aliseerd 08 mei 2023

Biogene zwavelzuuraantasting leidt tot versnelde aantasting van betonnen en AC leidingen en putten. De maatschappelijke kosten van vervroegde afschrijving en vervanging zijn hoog. In dit onderzoeksproject bundelen Stichting RIONED en STOWA de beschikbare kennis over dit onderwerp, ontwikkelen ze waar nodig ontbrekende kennis en ontwikkelen ze een hulpmiddel voor de omgang met biogene zwavelzuuraantasting in het afvalwatertransportsysteem.

Fase 1: Literatuuronderzoek

Stichting RIONED lieten een literatuurstudie naar biogene zwavelzuuraantasting (BZA) in het afvalwatertransportsysteem uitvoeren. In dat onderzoek is de beschikbare kennis bij elkaar gebracht over: wat is BZA en hoe ontstaat het, waar vindt BZA plaats, hoe brengen we de aantasting in beeld en welke maatregelen zijn er?

Lees de samenvatting van het literatuuronderzoek over BZA in het afvalwatertransportsysteem.

Fase 2:  Vervolgonderzoek ‘Maatregelen testen in de praktijk’

Stichting RIONED en STOWA willen maatregelen tegen biogene zwavelzuuraantasting (BZA) in de praktijk testen. Met de resultaten uit het praktijkonderzoek stellen we handvatten op, zodat beheerders tijdig de juiste maatregelen kunnen treffen.

Oproep: Waar en in welke mate komt BZA in uw beheergebied voor?

Helpt u mee? Voordat we dit vervolgonderzoek starten, willen we een beeld hebben van de omvang van de maatschappelijke lasten als gevolg van BZA in het afvalwatertransportsysteem. Denk daarbij aan voortijdige vervanging en kosten van maatregelen. Daarnaast willen we graag weten op welke plaatsen u vooral last heeft van BZA in het afvalwatertransportsysteem.

 

Wilt u ons laten weten hoe de situatie met BZA in uw beheergebied is? Stuur dan een mail naar André de Haan (projectmanager Stichting RIONED) of download en mail ons de ingevulde enquête.

 

Enquête BZA voor gemeenten en waterschappen (Excel)

Meer informatie of vragen?

Mocht u interesse hebben in biogene zwavelzuuraantasting of heeft u een interessante case waarvan wij kunnen leren neem dan contact op via mail met Marleen Arntz (projectmanager Stichting RIONED).