Het onderhoud van vrijvervalriolen bestaat voornamelijk uit reiniging. Een veelgebruikte techniek is hogedrukreiniging. Een reinigingscombinatie (hogedruk- en zuigunit) kost circa € 1.500 per dag. De dagproductie is bepalend voor de uiteindelijke prijs per meter riool en is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling en de diameter van het riool.

Kostenkengetal

U kunt de kosten berekenen met de volgende formule:
 

De basisprijs is € 1.500 per dag.

Uitgangspunten

 • Dagproductie: u kunt uitgaan van de waarden in tabel 3.1, deze zijn veilige waarden, in de praktijk zijn vaak grotere dagproducties mogelijk.
 • Hoeveelheid zand en vuil: 5 à 10%.
 • Geen bijzondere voorzieningen noodzakelijk, zoals (deelbare) afsluiters, pompen en omleidingen voor afvalwater.
 • Bij regenwaterriolen berekent u de helft van de normale dagproductie, omdat veel met afsluiters moet worden gewerkt.
 • De kostenkengetallen zijn exclusief de stortkosten van het rioolzand. Hiervoor geldt een gemiddeld bedrag van € 60 per ton, exclusief monstername en analyse (afhankelijk van de locatie) en transportkosten. Bij een gemiddelde vervuiling met 5 à 10% ‘normaal’ rioolzand variëren de stortkosten van € 0,50 per meter riool (diameter 300 mm, 8 kg zand per meter) tot € 12 per meter riool (diameter 1.500 mm, 200 kg zand per meter).
Tabel A Dagproductie reiniging vrijvervalriool
Diameter (mm) Dagproductie (m) Kosten € per meter
300 900 1,70
400 800 1,90
500 700 2,10
600 600 2,50
700 500 3,00
800 400 3,80
900 350 4,30
1.000 300 5,00
1.250 xxx xxx
1.500 xxx xxx

Zodra de diameter minimaal 1.250 mm is, moet u de situatie lokaal beoordelen. In deze situaties hebt u vaak een grotere reinigingscombinatie, deelbare afsluiters en/of omleidingen voor het afvalwater nodig.

Figuur A Reinigingskosten vrijvervalrioolVergroot afbeelding

Invloedsfactoren

 • Wijze van inschakeling: regelmatige reiniging op contractbasis is goedkoper dan ad-hocinschakeling.
 • Mate van vervuiling: hoe groter de vervuiling, hoe lager de dagproductie en hoe hoger de reinigings- en stortkosten. De straatveegfrequentie kan invloed hebben op de hoeveelheid vuil in het riool.
 • Locatie van het stortdepot: hoe verder weg, hoe duurder.
 • Kwaliteit van het rioolzand: hoe hoger de verontreinigingsgraad (chemisch afval), hoe hoger de verwerkingskosten.
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de riolen: moeilijke toegankelijkheid betekent een lagere dagproductie en een hogere prijs.
 • Eventuele monstername- en analysekosten. 

Naast reiniging is het mogelijk het riool te frezen en zo bijvoorbeeld wortels te verwijderen. De kosten hiervoor vindt u in tabel B.

Tabel B Kosten wortelfrezen
Diameter (mm) Kosten in € per meter
300 7
400 7
500 9
600 9
700 11
800 12
900 14
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel