Op grond van artikel 2.6 van de Omgevingswet stelt de provincie (Provinciale Staten) een omgevingsverordening vast, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Hierin zijn regels gesteld aan verschillende activiteiten als deze een bedreiging kunnen vormen voor provinciale belangen zoals de ruimtelijke ordening, natuurbescherming en de bescherming van de kwaliteit van het grondwat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel