Nieuws

Webinars modelleren succesvol

Publicatiedatum 25 mei 2020

De reacties op de webinars ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ voor opdrachtgevers en modelleurs die in april plaatsvonden, waren zeer positief. Hebt u ze gemist? Als begunstiger kunt u ze terugkijken.

Het nieuwe kennisbankonderdeel ‘Modelleren hydraulisch functioneren’ gaat uitgebreider in op het modelleren van waterstromen in stedelijk watersystemen dan de oude module C2100 in de Leidraad riolering. Het BRP wordt vervangen door het Systeemoverzicht stedelijk water (SSW). Speciaal voor onze begunstigers organiseerden wij in april twee webinars over het ‘nieuwe’ modelleren: één voor modelleurs en één voor opdrachtgevers. Modelleurs kregen informatie over wat er voortaan van ze wordt verwacht, opdrachtgevers leerden wat ze moeten weten om de juiste modeleeruitvraag te besteden.

Wij kijken tevreden terug op beide webinars. Het webinar Modelleren hydraulisch functioneren voor modelleurs. De reacties laten zien dat deze vorm goed is bevallen en de inhoud de moeite waard is. Ook het webinar Opdracht geven voor een modelstudie was goed bezocht en kreeg positieve reacties. U kunt de webinars terug kijken, in hun geheel of alleen de onderdelen die u nodig hebt.

Alle nieuwsberichten