Nieuws

Waarom de Branchestandaard gemeentelijke watertaken?

Publicatiedatum 08 juni 2021

De gemeentelijke watertaken ontwikkelen zich en er komen nieuwe taken zoals klimaat, grondwater of het gebruik van water in de stad. Tegelijk stromen veel ervaren mensen uit. Zowel bij gemeenten als bureaus. Daarmee komt de beschikbaarheid van kennis dubbel onder druk te staan. Dat vraagt om borging van kennis.

De branchestandaard beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertakenVergroot afbeelding

Om goed regie te kunnen voeren moet je begrijpen wat je wilt en vraagt. En dat vraagt om vakkennis. Daarom legt Stichting RIONED de noodzakelijke vakkennis en competenties in de Branchestandaard gemeentelijke watertaken vast. De branchestandaard houdt daarbij rekening met de rol die een professional heeft.

Lees meer over hoe de branchestandaard en bijbehorende producten u helpen bij vragen over planning en personeelstekort, functie indeling en kennis op peil houden. Naar alle informatie over de branchestandaard.

Lees meer over hoe de branchestandaard en bijbehorende producten u helpen bij vragen over planning en personeelstekort, functie indeling en kennis op peil houden.
Alle nieuwsberichten