Nieuws

Vaarwel BRP, welkom SSW

Publicatiedatum 14 juli 2020

Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) is nieuw in de kennisbank. De zorgplichten zijn daarin breder ingebed dan in zijn voorganger, het Basisrioleringsplan. Ook is de structuur van het SSW helder opgesplitst en daarmee toegesneden op de verschillende gebruikers voor wie u het plan opstelt.

Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) is de opvolger van het basisrioleringsplan (BRP). In de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater zijn behalve de riolering ook de openbare ruimte en het oppervlaktewater betrokken. In het SSW beschrijft u alle deelsystemen van het stedelijk watersysteem, het functioneren, de beoordeling van het functioneren en eventuele maatregelen. De nieuwe naam sluit beter aan op de aard van het plan: het evalueren van het systeemfunctioneren van de volledige infrastructuur voor het stedelijk waterbeheer. Naast riool- en drainagestelsels zijn de bovengrondse ruimte en oppervlaktewater daar uitdrukkelijk onderdeel van.

Het SSW bestaat uit vier inhoudelijke delen:

  • Beschrijving van het stedelijk watersysteem.
  • Beschrijving van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
  • Evaluatie van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
  • Maatregelen.

De eerste drie delen moet u altijd uitwerken, het vierde alleen als het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen en er dus maatregelen nodig zijn. Elk deel omvat in principe alle gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) en de voorzieningen waarmee de gemeente deze zorgplichten invult.

Lees meer over het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) in de kennisbank.

Webinars terugkijken

In april 2020 vonden twee webinars plaats die ingaan op het SSW en de rol die het plan speelt als kader voor modelstudies. U kunt deze webinars terugkijken: het webinar Opdracht geven voor een modelstudie (voor opdrachtgevers) en het webinar Modelleren hydraulisch functioneren (voor modelleurs).

Alle nieuwsberichten