Nieuws

Reageer op GWSW conceptversie 1.5.2

Publicatiedatum 11 oktober 2021

De conceptversie 1.5.2 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) ligt sinds 4 oktober 2021 ter visie. De set wijzigingsvoorstellen bestaat uit algemene verbeteringen, aanpassingen vanwege verbeterde GIS-visualisatie en de in 2020 herziene inspectienormen. De conceptversie ligt ter visie gedurende de maand oktober 2021. Eigenlijk zou nu de module GWSW-Kentallen toegevoegd zijn, maar omdat de praktijktoetsing daarvan vertraagd is, is de module niet klaar voor release (dat wordt voorjaar 2022).

Reacties doorgeven

We nodigen iedereen uit de wijzigingsvoorstellen voor GWSW versie 1.5.2 te bekijken. U kunt tot 31 oktober 2021 uw suggesties ter verbetering insturen. Bekijk de ter visie pagina GWSW-versie 1.5.2 ligt ter visie voor meer toelichting en op welke manieren u uw reacties kunt doorgeven.

Alle nieuwsberichten