Ter visie

GWSW-versie 1.5.2 ligt ter visie

Publicatiedatum 04 oktober 2021 Reageren uiterlijk 31 oktober 2021

De conceptversie 1.5.2 van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) bevat een aantal algemene verbeteringen, aanpassingen vanwege verbeterde GIS-visualisatie en de in 2020 herziene inspectienormen. De conceptversie ligt ter visie gedurende de maand oktober 2021.

GWSW-conceptversie 1.5.2. bevat naast algemene verbeteringen ook diverse wijzigingsvoorstellen uit implementaties/review, een update en uitbreiding van GWSW-Geo (Gis-stijlen en symbolen) en enkele zaken t.b.v. RibX validatie.

De GWSW-conceptversie 1.5.2 is gepubliceerd op de website https://data.gwsw.nl. Het Overzicht wijzigingen in versie 1.5.2 van het GWSW model vindt u de gehele set wijzigingsvoorstellen. Toelichting op de verbeterde versie van de GIS-stijlen en symbolenset van GWSW-Geo vindt u op https://apps.gwsw.nl/item_geo. Wij nodigen u uit de wijzigingsvoorstellen door te nemen en te beoordelen. Heeft u een opmerking of wijziging? Maak dan gebruik van onze review-site.

Reacties doorgeven

Graag ontvangen wij uw reacties via onze review-site (zie de paragraaf Ontwikkelen voor nadere uitleg) of via gwsw@rioned.org. De conceptversie 1.5.2 van het GWSW ligt ter visie gedurende de maand oktober 2021.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een ontologie, een speciale datastructuur die systemen en processen op het gebied van stedelijk waterbeheer beschrijft. De GWSW datastandaard, die door Stichting RIONED namens de sector wordt ontwikkeld en beheerd, stelt beheerders en andere belanghebbenden in staat beter hun werk te doen. Het GWSW is een verplichte open standaard volgens de pas-toe-of-leg-uit-lijst van Forum Standaardisatie. Meer informatie.

 

Alle artikelen ter visie