Nieuws

Proefschrift: Oplossing voor drijfvuil in rioolgemalen

Publicatiedatum 20 april 2021

Alex Duinmeijer promoveerde in mei 2020 aan de TU Delft met een proefschrift over een hardnekkig probleem in ontvangstkelders van rioolgemalen: samenklontering van vet en drijfvuil. De Nederlandse samenvatting met de belangrijkste resultaten is nu beschikbaar. Alex stelt dat een vortex (draaikolk) effectief kan zijn om drijfvuil naar de zuigmond van de pomp te transporteren. Ook geeft hij aanbevelingen om de vorming van een drijflaag te voorkomen.

Stichting RIONED en STOWA publiceren de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘On the free-surface vortex driven motion of buoyant particles’ van Alex Duinmeijer. Deze samenvatting bevat de meest relevante onderzoeksresultaten voor de praktijk. In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toegepaste (statistische) methoden, modellen en experimentele opstellingen.

Inhoud onderzoek

In ontvangstbassins van rioolgemalen ontstaan vaak drijflagen van stukjes ‘gestold vet’ – ook wel FOG genoemd (fat, oil and grease) – en ander drijfvuil. Deze drijflagen veroorzaken hoge kosten en de verwijdering ervan zorgt voor ongewenste arbeidsomstandigheden. Alex onderzocht of vortexen het drijfvuil in rioolgemalen effectief kunnen transporteren. Op basis van experimenten in het laboratorium van Deltares, een testopstelling in Breda en bij het rioolgemaal ‘Nieuw Terbregge’ in Rotterdam heeft hij de kenmerken en de transportcapaciteit van vortexen onderzocht en vergeleken met modeluitkomsten.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek toont aan dat een vortex een effectief middel kan zijn om drijfvuil naar de zuigmond van de pomp te transporteren. In zijn proefschrift geeft Alex ook aanbevelingen om de vorming van een drijflaag te voorkomen, zoals gemaalkelders verkleinen en de in- en uitslagpeilen waar mogelijk verlagen.

Naar de Nederlandse samenvatting Drijflaagproblematiek in rioolgemalen.

Download het Engelstalige proefschrift met de detailinformatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de resultaten.

Alle nieuwsberichten