Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Drijflaagproblematiek in rioolgemalen (2021)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-
Download of bestel hier de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘On the free-surface vortex driven motion of buoyant particles’ waarop Alex Duinmeijer aan de TU Delft promoveerde. Drijflagen in de ontvangstbassins van rioolgemalen veroorzaken hoge kosten en ongewenste arbeids-omstandigheden bij verwijdering. Alex onderzocht de effectiviteit van vortexen voor het transport van drijfvuil in rioolgemalen. De resultaten zijn onder andere aanbevelingen voor het ontwerp van ontvangstbassins en voor aanpassing van de in- en uitslagpeilen.

Deze samenvatting bevat de voor de praktijk meest relevante resultaten van het promotieonderzoek. In het volledige (Engelstalige) proefschrift vindt u meer informatie over de toegepaste (statistische) methoden, modellen en experimentele opstellingen.