Nieuws

Nieuw: informatiebladen voor niet-vakgenoten

Publicatiedatum 01 oktober 2021

Stichting RIONED heeft tien informatiebladen samengesteld die kort en bondig de hoofdzaken van het stedelijk waterbeheer beschrijven voor niet-vakgenoten. Bestuurders, collega’s binnen en buiten de gemeente of andere geïnteresseerden krijgen zo snel een introductie in de wereld van water en riolering.

We hebben de informatiebladen bewust kort gehouden, de meeste bestrijken één pagina, sommige zijn iets langer. Het gaat echt om de grote lijnen van het stedelijk waterbeheer. Onderwerpen zijn onder meer:

  • taakverdeling: wie doet wat?;
  • het verband tussen riool, weg en groen;
  • omgaan met klimaatverandering;
  • versterking van de professionaliteit;
  • kosten en rioolheffing;
  • het belang van (open) data.

In de informatiebladen staan links naar meer verdiepende informatie, onder meer in de Kennisbank stedelijk water, brochures en (onderzoeks)rapporten. De informatiebladen (pdf’s) kunt u downloaden en eventueel printen om als hand-out aan bestuursleden, collega’s binnen of buiten de gemeentelijke organisatie of andere geïnteresseerden uit te delen.

Bekijk de informatiebladen

Alle nieuwsberichten