In Tabel A is weergegeven hoe de impact van de verschillende routes zich tot elkaar verhouden per impactcategorie. Dit is weergegeven in percentages.  De route met de hoogste score is op 100% gesteld. De scores van de andere routes zijn bepaald relatief ten opzichte van de route met de hoogste score.  Zoals te zien in Tabel A scoort de waterketen worst case op de meeste impact categorieën het minst gunstig. Uitzonde

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel