In de uitgevoerde levencyclusanalyse zijn de routes via vast afval en via afvalwater over het gehele traject van inzameling, transport en verwerking onderzocht. De gecombineerde milieukundige voor- en nadelen zijn geëvalueerd. Het rapport wordt gedragen door de betrokkenen bij riolering, zuivering en afvalverwerking.

Uit deze studie blijkt dat in algemene zin transport en verwerking van voedselresten en groente- en fruitafval via de afvalwaterketen geen maatschapelijk voordeel oplevert in vergelijking met de huidige gft-route. Direct transport naar en verwerking van groente- en fruitafval in een bestaande vergistinsgsinstallatie van een rwzi kan – afhankelijk van lokale omstandigheden – wel voordeel opleveren.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel