Nauwkeurig inzicht in het functioneren van systemen is essentieel voor waterkwaliteitsmetingen in riolering en oppervlaktewater. Bij het meten aan waterkwaliteit gaat het vooral om de werking van de overstorten en mogelijk ook het sturen van de lozingen. De kwaliteit van het rioolwater in een systeem kan een argument zijn om onderzoek naar de werking van een overstort voorrang te geven of juist nog niet. Het nauwkeurig meten van de (ti

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel