De maatschappelijke context waarbinnen u keuzes maakt, verandert. Het lineaire, productgerichte denken verschuift naar het denken in termen van kringlopen, waarbinnen geen plaats is voor afval. In dit denken krijgt afvalwater (of beter gezegd: gebruikt water) waarde. Het terugwinnen van thermische en chemische energie staat volop in de belangstelling, het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen is mogelijk nóg interessanter. Met de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel