De maatschappelijke context waarbinnen u keuzes maakt, verandert. Het lineaire, productgerichte denken verschuift naar het denken in termen van kringlopen, waarbinnen geen plaats is voor afval. In dit denken krijgt afvalwater (of beter gezegd: gebruikt water) waarde. Het terugwinnen van thermische en chemische energie staat volop in de belangstelling, het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen is mogelijk nóg interessanter. Met de hoeveelheid fosfaat in afvalwater is de kunstmestbehoefte van Nederland in te vullen. En het papier dat uit het gebruikte water wordt gefilterd, is bijvoorbeeld te benutten als toevoeging aan asfalt voor de aanleg van wegen. 

Dit omdenken vindt ook op individueel niveau plaats. Denk aan het aanbrengen van zonne collectoren, het gezamenlijk exploiteren van zonnecellen en het kweken van gifvrije groenten in de eigen tuin. De huidige ‘participatiemaatschappij’ schenkt meer aandacht aan eigen verantwoordelijkheid. De zorgplichten van gemeente en waterschap worden niet meer direct vertaald in ‘ontzorgen’. Er wordt gezocht naar een nieuwe balans: wat kan een individu zelf doen en waar begint de rol van de overheid? Zo is een perceeleigenaar in eerste instantie verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater op zijn perceel. Pas als dat niet mogelijk is, komt de gemeente in beeld om het overtollige hemelwater te verwerken.

Voorbeeld Blankenham

In Blankenham (gemeente Steenwijkerland) zoeken gemeente en betrokkenen samen naar een oplossing voor verouderde en niet-functionerende drukriolering in combinatie met wensen uit de omgeving, zoals de aanleg van een fietspad. De volgende belangen komen samen:

 

Gemeente
 
  • Inzameling en transport
  • Ruimtelijke inrichting
Waterschap
  • Zuivering
Dorpsbelang
  • Draagkracht/leefbaarheidswensen
STOWA/Stichting RIONED
  • Kennis
LTO
  • Draagkracht/grond

De verkenning heeft geleid tot een advies waarover het bestuur een besluit moet nemen. Daarbij spelen vragen over verantwoordelijkheden, bekostiging, kansen en (afbreuk)risico’s. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel