Functie Een infiltratieveld is een bovengrondse voorziening die op één locatie regenwater bergt en infiltreert. Het bestaat uit een verlaging in het maaiveld, begroeid met gras. Het regenwater stroomt bovengronds naar het infiltratieveld, via goten of hellend verhard oppervlak. Afhankelijk van de vorm van de verlaging liggen er in het maaiveld infiltratiegreppels, infiltratievelden of infiltratiebassins. Door de verdiepte a

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel