Nederland past op grote schaal voorzieningen voor de verwerking van regenwater toe. Er is daarom behoefte om praktijkkennis en ervaring met het beheer van infiltratievoorzieningen te bundelen, te structureren en beschikbaar te stellen. Een beter inzicht in het beheer van infiltratievoorzieningen kan het draagvlak voor toepassing sterk vergroten.
 
Goed beheer van de infiltratievoorzieningen houdt in dat u als de beheerder:
  • de voorzieningen volgens de ontwerpeisen laat functioneren, waardoor u onder meer (water)-overlast voorkomt;
  • de levensduur van de voorzieningen verlengt, waardoor u eventuele meerkosten voor het scheiden van regenwater beperkt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel