Functie
Een infiltratiegreppel, ook wel zaksloot genoemd, is een bovengrondse voorziening die regenwater bergt en infiltreert in de bodem. Meestal bestaat de infiltratiegreppel uit een geul, begroeid met gras. Het regenwater stroomt boven- of ondergronds naar de infiltratiegreppel. Is de bovengrondse berging volledig gevuld, dan kan het overtollige regenwater via een overloop weg.
 

Figuur A Bovenaanzicht (a) en dwarsdoorsnede (b) van een infiltratiegreppel
 
Onderzoek en beheermaatregelen
In tabel A staat een overzicht van de onderzoeksactiviteiten en beheermaatregelen voor de infiltratie-greppel. De tabel onderscheidt vijf categorieën maatregelen, op grond van de wijze van aansturing.
 

Tabel A Samenhang van de beheeractiviteiten van de infiltratiegreppel

Toetsingscriteria
De criteria voor het ontwerp van de voorziening vormen ook de basis voor de toetsing van de voorziening. Als de voorziening erg van deze ontwerpcriteria afwijkt, dan is (mogelijk) ingrijpen gewenst. In de praktijk kunt u soms snel vaststellen of er iets mis is met het functioneren van een infiltratie-greppel aan de hand van een aantal toetsingsindicatoren. Als deze indicatoren de ingrijpmaatstaf overschrijden, is ingrijpen gewenst (zie tabel B).
 
  Indicator Ingrijpmaatstaf
1
 
Ledigingstijd
 
> 24 - 48 uur
< 6 - 8 uur*
2 Vegetatie Verkleuring, kale plekken, mosgroei
3 Water op straat > 4 - 8 uur na het einde van een bui
4 Meldingen van bewoners/wijkbeheerder Serieuze melding/opmerking
Tabel B Toetsingsindicatoren van de infiltratiegreppel | * Als de voorziening te snel leegloopt, dan vertraagt de afvoer weinig. De zuiverende werking van de voorziening is dan niet optimaal.
 
Als een voorziening de ingrijpmaatstaf overschrijdt, kunt u op basis van de indicatoren in tabel B onderzoeken wat de oorzaak daarvan is. Dit onderzoek richt zich op de afwijkingen ten opzichte van de ontwerpcriteria. In tabel C staat aan welke toetsingscriteria het infiltratieveld moet voldoen. U gebruikt de criteria in deze tabel ook om na te gaan of het reguliere onderhoud bijgesteld moet worden.
 
  Omschrijving Ingrijpmaatstaf t.o.v. ontwerpwaarde Ingrijpmaatstaf-indicatie
1 Berging < 70 - 90% -
2 Infiltratiecapaciteit < 50% < 0,3 m./dag
3 Ledigingstijd > 200% > 24 - 48 uur
4 Ledigingstijd < 25 - 50% < 6 - 8 uur
5 Infiltratiepercentage < 70 - 90% -
6 Overstortingsfrequentie > 200% -
7 Vervuiling bodem > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
8 Vervuiling grondwater > Streef-/toetsingswaarde > Streef-/toetsingswaarde
Tabel C Toetsingscriteria van de infiltratiegreppel
 
Tabel C relateert de ingrijpmaatstaf aan een (procentuele) afwijking van de ontwerpwaarde. Als de ontwerpwaarde niet bekend is, staat er in de tabel waar mogelijk ook een absolute waarde als ingrijpmaatstaf. In sommige gevallen is die absolute waarde niet mogelijk, omdat deze sterk afhankelijk is van het ontwerp.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel