Voor terreinen met meer dan 2000 m2 verhard afvoerend oppervlak kunt u de volgende algemene rekenregels hanteren. Voor terreinen van deze grootte is het aan te bevelen om meerdere aansluitingen van de terreinriolering op de openbare riolering te maken. Voor verharde terreinen met een oppervlakte > 2000 m2 kunt u de niet-stationaire berekeningsmethode voor de buitenriolering conform span class="jqtree-title jqtree

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel