Drainage in of onder infiltratievoorzieningen In gebieden met een slecht doorlatende bodem of een hoge grondwaterstand kan de ontwerper onder infiltratievoorzieningen drainage toepassen. De drainageleiding reguleert de grondwaterstand in de omgeving van de voorziening door het geïnfiltreerde hemelwater af te voeren. Zo zorgt de drainage voor voldoende berging in de bodem en is de voorziening beschikbaar om het hemelwat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel