In gebieden met een gemiddeld hogere grondwaterstand is het terrein met drainage voldoende droog te leggen. Voor woongebieden en bedrijventerreinen ligt de ontwateringsnorm in de orde van grootte van 5 tot 7 mm/etmaal. Drainagestelsels zijn echter moeilijk te beheren. Daarom kunt u voor de realisatie van nieuw gebied beter geen drainage aanleggen. Door bijvoorbeeld extra op te hogen kunt u voorkomen dat drainage nodig is (pas op voor problemen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel