Personeelsinzet als functie van gemeentegrootte In grote gemeenten is meer personeel nodig voor de watertaken dan in kleine gemeenten. Uitgangspunt voor de kengetallen gebaseerd op de gemeentegrootte is de personeelsinzet in een fictieve Nederlandse gemeente met een inwoneraantal van 35.000. Dit inwoneraantal ligt iets boven de mediaan (anno 2021) van 31.000 volgens het CBS. Voor de benodigde personeelsinzet als functie van de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel