In het functioneel ontwerp van grondwatertechnische maatregelen (zoals horizontale drainage) bepaalt u de globale ligging en dimensies van het ontwaterings- of drainagesysteem. Deze zijn in zes onderdelen op te splitsen en het best weer te geven in de volgende vragen:

Een goed functioneel ontwerp geeft inzicht in alle onderdelen. De vragen hoeft u overigens niet in deze volgorde te beantwoorden.

Om drainagesystemen te kunnen ontwerpen, moet bekend zijn hoe het systeem wordt beheerd. Keuzes in het ontwerp bepalen namelijk in sterke mate het onderhoud en de levensduur, zoals:

  • de hoogteligging: boven of onder de laagste grondwaterstand;
  • het type omhulling.
Drainagevoorzieningen behandelt het beheer van drainagesystemen. Het detailleren van de verschillende stelselonderdelen komt in Detailontwerp en aanleg aan bod.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel