Programma RIONEDdag Digitaal 28 januari 2021

Laatst geac­tu­aliseerd 10 november 2020

De RIONEDdag is hét jaarlijkse congres voor professionals in het stedelijk waterbeheer. Deze keer geen ontmoeting in het Beatrix Theater in Utrecht, maar wél een inspirerend online programma.

Programma

10.00   Welkom door de gespreksleider Annette van Soest
10.03   Wat speelt er bij Stichting RIONED? - Joost van Oostrum, voorzitter Stichting RIONED
10.10    Hoe regelen we een waterrobuust bouwpeil? 
10.35   Werken infiltratievoorzieningen eigenlijk wel? 
11.00    RIONEDinnovatieprijs
11.30    Einde ochtendsessie

13.30   Welkom terug door de gespreksleider Annette van Soest
13.31    Hoe gaan we om met wildzwemplekken?
13.55   Hoe maken we de circulaire economie concreet in het stedelijk waterbeheer?
14.20   Hoe krijg ik tijd om mijn vakkennis op peil te houden?
14.45   Kan data science bijdragen aan slimmer stedelijk waterbeheer?
15.10    Einde RIONEDdag Digitaal

Meld u uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 aan voor de RIONEDdag Digitaal. Voor begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers is deelname aan de RIONEDdag gratis.

Aanmelden

Zes vakinhoudelijke vragen

Op de RIONEDdag Digitaal staan zes vakinhoudelijke vragen centraal. We lichten ze hieronder kort toe.

 • Hoe regelen we een waterrobuust bouwpeil?
  Tot welke hoogte moet een gebouw waterdicht zijn ten opzichte van zijn omgeving? Wanneer gaat dat in de praktijk mis en hoe is dat te voorkomen? Peter de Putter (Sterk Consulting) licht toe dat de gemeente het bouwpeil kan voorschrijven met het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) en de bouwverordening. Mark Heideveld (Zwolle) schetst de toepassing van de regels in Zwolle. Hoeveel speelruimte is nodig en hoeveel duidelijkheid? Coen Kuijpers (BPD) geeft aan wat hij nodig heeft om een bouwpeil gedurende een ontwikkeling te borgen. Hans Diender (Heijmans) vertelt wat hij als adviseur water van infra- en bouwprojecten tegenkomt en waartoe dit leidt.
   
 • Werken infiltratievoorzieningen eigenlijk wel?
  De gemeente Arnhem heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van infiltratievoorzieningen vóór en ná reiniging. Erik Laurentzen (Arnhem) presenteert de opmerkelijke resultaten en vergelijkt deze met proeven in Ede. 
   
 • Hoe gaan we om met wildzwemplekken?
  Spontane zwempartijen, stadsstranden en pseudo-officiële zwemlocaties zijn er steeds meer. Gezondheid en veiligheid strijden om voorrang met verkoeling en plezier. Wat doe je als overheid met dit ‘wildzwemmen’? Verbieden, gedogen of bijsturen? Een gesprek met Imke Leenen (H2Oké), Erwin Rebergen (Utrecht) en Martijn Klootwijk (Breda).
   
 • Hoe maken we de circulaire economie concreet in het stedelijk waterbeheer?
  Hoe maken we de beleidsambities op weg naar een circulaire organisatie, bijvoorbeeld in 2030, nu al concreet? Welke keuzes in stedelijk waterbeheer dragen daaraan hoeveel bij? Sander Lubberhuizen (Apeldoorn), Kees Roest (KWR) en Gerrit-Jan van de Pol (GMB) gaan in gesprek met Annette van Soest om hun keuzes toe te lichten.
   
 • Hoe krijg ik tijd om mijn vakkennis op peil te houden?
  Iedereen heeft het druk. Hoe vind je dan tijd om je kennis op orde te houden? Mark Hogerheijde (samenwerkingsverband Noordkop) vertelt hoe hij en zijn collega’s hiervoor ruimte maken. Monique Bekkenutte (Waternetwerk) geeft haar visie op hoe leidinggevenden en professionals afspraken kunnen maken over tijd voor het eigen maken van nieuwe kennis.
   
 • Kan data science bijdragen aan slimmer stedelijk waterbeheer?
  Ingewikkelde problemen laten zich steeds vaker ontrafelen met kunstmatige intelligentie. Computers kunnen patronen herkennen in grote hoeveelheden data. Jan van Rijn (Universiteit Leiden) illustreert met een voorspellingsmodel voor wateroverlast hoe data science kan bijdragen aan slimmer stedelijk waterbeheer.

Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2021

Aan het eind van de ochtend kiezen we met elkaar de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2021. De drie genomineerden zijn:

 • Royal HaskoningDHV verzamelt met Rainscape berichten over wateroverlast en toont ze op de kaart.
 • Pipelife Nederland B.V. levert met Durofort een 100% gerecyclede kunststofbuis.
 • Helmond laat met De uitstroomband hemelwater naadloos van de weg naar de berm stromen.

De drie genomineerden presenteren hun innovatie in een video en beantwoorden live vragen van de deelnemers aan de RIONEDdag. Bekijk de toelichtingen van de drie genomineerden en van de overige negen inzenders.

Praktische informatie

Meld u uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 aan voor de RIONEDdag Digitaal. Voor begunstigers van Stichting RIONED en hun medewerkers is deelname aan de RIONEDdag gratis.

Aanmelden en praktische informatie