Voedselresten via riolering

In dit gedeelte van de kennisbank ziet u of inzameling van groente- en fruitafval via de riolering maatschappelijk voordeel oplevert.

In de uitgevoerde levencyclusnalyse zijn de routes via vast afval en via afvalwater over het gehele traject van inzameling, transport en verwerking onderzocht. De gecombineerdem milieukundige voor- en nadelen zijn geëvalueerd. Het rapport wordt gedragen door de betrokkenen bij riolering, zuivering en afvalverwerking.

Uit deze studie blijkt dat in algemene zin transport en verwerking van voedselresten en groente- en fruitafval via de afvalwaterketen geen maatschapelijk voordeel oplevert in vergelijking met de huidige gft-route. Direct tranaport naar en verwerking van groente- en fruitafval in een bestaande vergistinsgsinstallatie van een rwzi kan – afhankelijk van lokale omstandigheden – wel voordeel opleveren.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE