Nieuwe sanitatie

In dit gedeelte van de kennisbank vindt u informatie over nieuwe sanitatie. Het gaat daarbij vooral om onderzoeksresulaten, bijvoorbeeld van analyses van potentieeel mogelijke routes (zoals gft-afval via de riolering afvoeren) en praktijkonderzoeken.

Dit gedeelte wordt in de toekomst verder uitgebreid. Heel veel informatie vindt u op de saniwijzer, een door Stichting RIONED en STOWA gezamenlijk opgezette website.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE