Principe van de methode

Bij een niet-toegankelijk riool kunt u onder camerabewaking met een robot het riool lokaal repareren. De reparatie kunt u over de gehele omtrek van het riool uitvoeren. U kunt de reparatiemethode gebruiken bij scheuren, wortelingroei, grindnesten, beschadigingen en aantastingen. Gebruik bij intredend grondwater een lokale voeginjectie als hulpmaatregel. Afhankelijk van de toestand kunt u ter plaatse de volgende reparaties uitvoeren:

Lekkende en beschadigde inlaten (na relining opvullen van ruimte tussen liner en buiswand)

Voor een goede hechting moet u de inlaat rondom de aansluiting met een freesrobot ruw uitfrezen of een stukje van de liner rondom de inlaat wegfrezen. Daarna moet u het riool reinigen. Plaats vervolgens ter hoogte van de inlaat een schild (op de buiswand) en ballon (in de inlaat) en zet deze onder druk. Breng aansluitend onder druk een tweecomponentenhars (PU basis og.) aan rondom en in de inlaat. Zo repareert u plaatselijk de schade rondom de inlaat en de inlaat zelf. De hars gaat circa 15 cm de inlaat in. Na uitharding verwijdert u de ballon en het schild. Verwijder waar nodig overtollige hars met een freesrobot. Deze techniek heet ook wel 'verpressen'.

Lekkages, grindnesten, gaten op de buiswand en scheuren

Voor een goede hechting moet u de buiswand rondom het schadebeeld met een freesrobot uitfrezen. Daarna moet u het riool reinigen. Plaats vervolgens ter hoogte van het schadebeeld een packer en zet deze onder druk. Breng aansluitend onder druk een tweecomponentenhars (PU basis og.) aan rondom het schadebeeld. Na uitharding verwijdert u de packer. Verwijder waar nodig overtollige hars met een freesrobot.

Lekkende voegen

Voor een goede hechting moet u de buiswand rondom de voeg met een freesrobot uitfrezen. Daarna moet u het riool reinigen. Plaats vervolgens ter hoogte van de voeg een packer en zet deze onder druk. Breng aansluitend onder druk een tweecomponentenhars (PU basis og.) aan rondom de voeg. Na uitharding verwijdert u de packer. Verwijder waar nodig overtollige hars met een freesrobot.

Figuur A Freesrobot Vergroot afbeelding

 

 

Figuur B Robot voor repareren inlaten Vergroot afbeelding


 

 

 

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

  • De benodigde tijd is afhankelijk van de grootte en vorm van de toestand. Gemiddeld kunt u ongeveer vier inlaten per dag repareren.
  • De uithardingstijd van de hars vanaf het moment van mengen is circa 20 minuten.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Zet bij de rioolput(ten) waar nodig de rijbaan deels af (met een halve wegafzetting).
  • De ligging van de put(ten) op de rijweg bepaalt grotendeels de mate van overlast.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

De reparatiemortel is meestal een krimpvrije, rioolwaterbestendige epoxyhars of polyurethaan (twee componenten). De samenstelling mag geen gevaar voor de volksgezondheid vormen.

Toepassingsgebied

  • De robottechnieken kunt u toepassen in niet-toegankelijke riolen met een diameter van 200 tot 600 mm.
  • De maximale afstand vanuit een rioolput is circa 65 m.

Toepassingsbeperkingen

  • De methode wordt meestal toegepast in betonnen en gresriolen, in eivormige riolen is toepassing beperkt mogelijk.
  • Als het buiten te koud is (verwerkingstemperaturen van 6 graden Celsius of lager), kunt u deze methode niet toepassen.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de reparatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen. De restlevensduur van het gerepareerde riool is middellang.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

VerpressenInlaat 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel