Hier vindt u een beschrijving van de beheermaatregelen waarmee u de toestand van objecten kunt herstellen.

Per maatregel vindt u informatie over:

 • Principe van de methode
 • Uitvoeringsaspecten.
  • uitvoeringsduur;
  • overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties.
 • Te gebruiken materieel en/of materiaal.
 • Toepassingsgebied.
 • Toepassingsbeperkingen.
 • Levensduur en garantie.
 • Principeschets (waar van toepassing).

Aandachtspunten

 • Afhankelijk van de leverancier of methode kunnen de toepassingen afwijken van de omschrijving in dit onderdeel. Bijvoorbeeld de toepassing in ronde of eivormige riolen.
 • Waar mogelijk staat bij de verschillende technieken een indicatie van de levensduur: laag (tot enkele jaren), middellang (5 - 15 jaar) en hoog (evenaren nieuwaanleg). De levensduur is erg afhankelijk van allerlei lokale omstandigheden, daarom werken we met indicaties. Bij lokale omstandigheden kunt u denken aan:
  • de gebruikte materialen;
  • de wijze van aanbrengen;
  • lokatiespecifieke omstandigheden, zoals aard van het afvalwater, de verkeersbelasting en de ondergrond. 
 • In het algemeen geldt dat u met voldoende kennis van zaken de technieken kunt toepassen. Voor meer details kunt u aanvullende literatuur raadplegen of informatie inwinnen bij leveranciers, aannemers of adviseurs.
De maatregelen zijn onderverdeeld in de groepen:

Verwijzing naar het GWSW

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW, https://data.gwsw.nl) definieert de gegevensuitwisseling over objecten, systemen (stelsels) en processen, inclusief de definities van beheermaatregelen. Waar mogelijk vindt u per beschreven maatregel een link naar de betreffende GWSW definitie. Als voorbeeld:

Maatregel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel