Principe van de methode

Met deze methode repareert u een riool door een deel ervan (de buis) te vervangen. U vervangt de beschadigde buis, rioolputten of overige rioleringsvoorzieningen door nieuwe onderdelen van dezelfde afmeting. Graaf hiervoor een bouwput op de plek van het te vervangen onderdeel. Verwijder oude onderdelen, breng de nieuwe aan en verbindt de bestaande en nieuwe buizen. Dit gebeurt meestal met overschuifmoffen, soms met betonomstorting. Sluit na de reparatie de bouwput en herstel de verharding.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is geheel afhankelijk van de lengte en diepteligging van het te vervangen rioleringsobject.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit waar nodig de rijbaan (deels) af en breek de weg op.
  • Zet het riool tijdelijk dicht, leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

Defecte onderdelen kunt u meestal vervangen door onderdelen van hetzelfde materiaal. Dit is niet toegestaan bij deelvervanging van asbestcementbuizen. Hiervoor kunt u alle andere soorten buizen gebruiken, met speciale overgangskoppelingen naar het huidige asbestcementriool.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen bij alle riolen en rioleringsvoorzieningen waarbij vervanging van de gehele streng nog niet aan de orde is en reparatie van de beschadiging van binnenuit niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld bij instorting) of financieel niet aantrekkelijk is. Door een klein onderdeel te vervangen, kan het hele riool weer goed functioneren. U kunt deze methode ook toepassen om een hele rioolstreng te relinen.

Toepassingsbeperkingen

Op locaties waar u niet mag graven, kunt u de methode niet toepassen.

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de vervanging op waterdichtheid controleren. De levensduurverwachting is middellang.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel