Voor het opsporen van numerieke afwijkingen

Bij modelberekeningen (ongeacht het modeltype) worden benaderende oplossingen gebruikt van (stelsels van) vergelijkingen (behoud van massa, behoud van impuls). Afhankelijk van de gekozen oplossingsmethode, modelstructuur en tijd- en ruimte-intervallen kunnen afwijkingen ontstaan. Een eerste belangrijke (en relatief eenvoudige) controle of sprake is van dergelijke afwijkingen, is het controleren van de massa- (of volume)balans. Met de meeste software voor hydraulische berekeningen kunt u ook automatisch een volumebalans genereren. Het analyseren van deze balans is essentieel.

Voor het signaleren van fouten in de schematisering

Ook in situaties waarin het systeem water doorpompt van het ene verzorgingsgebied naar het andere, kan een massabalans snel fouten in de schematisering onthullen. Het laatste kan voorkomen als bijvoorbeeld het lozingspunt van een gemaal foutief is aangesloten op de rwzi in plaats van op een ontvangende verzorgingsgebied. Hierdoor heeft het ontvangende verzorgingsgebied in het model een veel kortere ledigingstijd dan in werkelijkheid en krijgt de rwzi door een 'dubbeltelling' een hoger debiet te verwerken. U ziet dit als u de volumebalans van de simulatie vergelijkt met de hydraulische kengetallen van het afvalwatersysteem.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel