Dimensie risicobereidheid: ‘risicomijdend’ tegenover ‘risiconemend’ Hoe bewust zijn de medewerkers zich van een algemeen kader bij het accepteren of juist niet accepteren van risico’s? Hoe groot mogen risico’s dan wel of juist niet zijn? We ervaren allemaal risico’s en accepteren deze als we zelf de weg op gaan. Maa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel