Ontstaan van werveling Bergbezinkbassins bevatten een interne overstortdrempel. Als het waterpeil in het aanvoerende riool onder deze drempelhoogte staat, stroomt het bassin niet vol. Op het moment dat het bassin gevuld wordt, ontstaat er achter de interne overstortdrempel werveling in het water, waardoor over een lengte van zeven tot negen maal de drempelhoogte geen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel