Voorafgaande fasen Eerder in het ontwerpproces hebben de principekeuzes, de gekozen locaties en routes, de hoogteligging van het maaiveld en grofweg het ruimtebeslag in het schetsontwerp geleid tot een keuze van voorzieningen en stelsels. Het schetsontwerp is een multidisciplinair ontwerp van de ruimte en is daarmee nodig voor het ruimtelijk plan. Het schetsontwerp legt de structuur en de beste

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel