Context en kader calamiteitenorganisatie riolering

Dit hoofdstuk schetst de context van het incidentenplan riolering en hoe uw calamiteitenorganisatie past binnen de gemeentelijke en regionale calamiteitenbestrijding.
 
Om u af te vragen…
  • schenkt uw BRP aandacht aan incidenten?
  • en uw GRP?
  • Bent u u als rioleringsbeheerder voldoende voorbereid op incidenten?

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE