In hellende gebieden voert het rioolwater van de hogergelegen delen soms te snel af naar de lagere delen. Zo kan in de hogere delen van het rioolstelsel berging beschikbaar zijn, terwijl in de lagere delen rioolwater via een overstort wegstroomt. Een traditionele oplossing om de vuiluitworp uit de riolering te reduceren, is het bouwen van een bergbezinkbassin achter de overstort. Een alternatieve oplossing is het bouwen van een interne stuw me

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel