In het beheerplan voor mechanische riolering beschrijft u de basisactiviteiten met daarbij de lokale frequenties en uitgangspunten. Dit is een strategische activiteit die als kader dient voor de operationele activiteiten. Als mechanische riolering goed is ontworpen, de ontwerpsituatie nog steeds geldt en er weinig of geen problemen zijn, vergt het beheer relatief weinig inspanning. Daarover kan het beheerplan dan ook kort zijn. U moet zich toespitsen op probleemsituaties, bijvoorbeeld waar het systeem aan de grenzen van het functioneren is gekomen (al dan niet door wijziging in de ontwerpsituatie). In Voorbeeld opzet beheerplan staat wat u zoal in een beheerplan kunt vastleggen.
 
Met een beheerplan vermindert u de kwetsbaarheid van de organisatie. Nu zit deze informatie vaak in het hoofd van een gemeentefunctionaris. Als die vertrekt, gaat veel informatie verloren. Dat voorkomt u met een goed beheerplan. Dit plan moet u overigens wel regelmatig actualiseren. Bijvoorbeeld jaarlijks, maar minimaal bij het opstellen van een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel