Oorzaken van storingen kunnen zijn: (onderhoudstoestand van) het gemaal zelf; oneigenlijke lozingen of oneigenlijke belasting van het gemaal (verkeerd gebruik); onderbreking van stroomlevering. Gevolgen van storingen zijn: incidenten: bínnen het systeem (gemaal en rioolstelsel) opgevangen storingen, waarbij het rioolstelsel afvalwater bergt; calamiteiten: bu&

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel