PoC Rioolrevisies digitaal snel en soepel verwerken

Laatst geac­tu­aliseerd 16 januari 2023

Komende maanden gaat het proefproject 'Rioolrevisies digitaal snel en soepel verwerken' plaatsvinden om aan te tonen hoe de levering van informatie over gerealiseerde maatregelen (revisies) van aannemer naar opdrachtgever digitaal kan verlopen. Op woensdag 1 februari a.s. is een online informatiesessie voor belangstellenden.

Het project 'Rioolrevisies digitaal snel en soepel verwerken' is een Proof of Concept (PoC) van Lidia Low-Code Solutions (2LCS) en Taxonic en richt zich op de informatie-uitwisseling tussen de gemeentelijke beheerder en de aannemer bij de revisie van riolering. Een van de aandachtspunten daarbij zijn de GWSW-presentatienormen. Deze zijn nu conform PDOK gericht op de beheersituatie. Om het revisieproces te ondersteunen dienen deze normen uitgebreid te worden zodat ook mutaties gevisualiseerd kunnen worden (oude situatie, nieuwe situatie).

Wat gaan we bieden?

Er wordt gewerkt met een app gebaseerd op het low-code platform Lidia. De aannemer gaat revisiewerkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente. Met een druk op de knop creëert de gemeente een “dataruimte” voor de aannemer en autoriseert de betreffende gebruikers. Deze dataruimte bevindt zich in een op Lidia-webapp en is voorzien van laagdrempelige, eenvoudig te gebruiken functionaliteit. De dataruimte bevat alle data van de gemeente die de aannemer nodig heeft om zijn mutaties door te kunnen voeren. Na gedane zaken sluit de gemeente de dataruimte en wordt deze opgeheven. De gemeente is te allen tijde in regie.

Voordelen van deze aanpak

De voordelen die deze op het GWSW en andere open standaarden gebaseerde werkwijze biedt zijn als volgt.

Voor de gemeente:

  • Digitale uitwisseling, geen handmatige mutaties meer
  • Levering van gevalideerde data die direct op kaart gezet kan worden volgens de Stichting RIONED-presentatienormen
  • Niet pas na afronding, maar al tijdens het project kunnen zowel directievoerder/projectleider als databeheerder meekijken en controleren
  • Doorlevering richting KLIC/WIBON verloopt soepel en snel conform standaarden.

Voor de aannemer:

  • Inzicht in de bestaande situatie. In een kruisput met vier leidingen zijn de bob-maten direct, op locatie in de app, beschikbaar in de vorm van annotaties
  • Geen CAD-tekening meer (laten) maken door een centraal team op kantoor
  • Mutaties direct op locatie op de kaart aangeven en annoteren. Dit bespaart tijd en inspanning en verhoogt de kwaliteit
  • Datalevering naar opdrachtgever is conform GWSW, dus acceptatie verloopt soepeler

Door tijdens de uitvoering van deze PoC een dialoog te laten plaatsvinden tussen de eindgebruikers in het revisieproces en RIONED kunnen de ideeën en ervaringen opgedaan in de PoC terugvloeien in (een volgende versie van) de GWSW-standaard. Elke belangstellende is welkom aan deze dialoogtafel: deelname aan de PoC is geen voorwaarde.

Informatiesessie

Op woensdag 1 februari 2023 om 13:00 uur wordt een informatiesessie georganiseerd. De PoC zal daar in detail worden toegelicht. Aan bod komt ook de samenwerking met Stichting RIONED en de vormgeving van de dialoog met als doel het laten terugvloeien van resultaten in de GWSW-standaard. Ook worden dan de definitieve kosten van deelname bekendgemaakt. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en discussie. U kunt zich aanmelden voor de informatiesessie door een mail te sturen naar patrick.moerkerken@taxonic.com.
 
Het is de bedoeling om vrij snel na de informatiesessie met belangstellende gemeenten en hun aannemers aan de slag te gaan en dan in twee tot drie maanden tot resultaten te komen.

Meer weten? Bekijk het plan van aanpak voor deze PoC.