Bij afname van de bergingscapaciteit neemt het volume dat beschikbaar is voor het bergen van regenwater af. Hierdoor neemt de hoeveelheid water toe die de infiltratievoorziening via de overloopconstructie loost. Afname van de bergingscapaciteit kan optreden door drie mechanismen: verzakking afzetting stijging grondwaterstand.   Verzakking Door verzakking

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel