Absorptiefilters
Absorptiefilters zijn voorzieningen waarbij het water door filtermateriaal met goede absorberende eigenschappen stroomt. Bij absorbtie neemt het filtermateriaal de verontreinigingen op en houdt deze vast.

Werking
De werking van de voorziening kunt u vergelijken met de toplaag van een wadi.

Absorptie in het substraat bepaalt de zuiverende werking van absorptiesystemen. Bij een fijnkorrelig absorptiemateriaal kunnen ook zwevende delen in het filter achterblijven. De kans op verstopping is dan groot. Om verstopping van het absorptiemateriaal te voorkomen, moet het door het absorptiemateriaal stromende water zo min mogelijk zwevende delen bevatten.

Stoffen die absorptiefilters kunnen afvangen zijn:
  • minerale oliën en vetten;
  • aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen);
  • koolwaterstoffen waaronder PAK;
  • zware metalen;
  • bestrijdingsmiddelen.

De toepassing van absorptietechnieken wordt al langer toegepast bij grondwatersaneringsinstallaties. Op dit moment ontbreekt de ervaring op het gebied van afkoppelen van hemelwater met lage concentraties om een betrouwbare inschatting te geven over de zuiveringsrendementen.

Ontwerp

Vanuit het oogpunt van de belasting op oppervlaktewater kunt u aanhouden dat maximaal 10% van het afstromende water (circa 60 mm) ongezuiverd mag overstorten op oppervlaktewater.

De belasting van het filter in m3/h per m3 filter moet u in overleg met de leverancier bepalen.

Overig

Op het punt van calamiteiten, illegale lozingen en verkeerde aansluitingen scoort de absorptieput redelijk tot goed. Bij een ongeluk zal een deel van de verontreinigingen achterblijven in de voorziening. Wanneer het stelsel leeg is aan het begin van de bui, zal het systeem de complete lozing kunnen bergen. De aanwezigheid van illegale lozingen en verkeerde aansluitingen kunt u goed signaleren in de voorziening en is op deze wijze terug te dringen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel