Focus op hydraulisch functioneren

Dit onderdeel en de overige onderdelen in dit gedeelte van de kennisbank helpen u zodanig te meten, dat u de gewenste informatie over het hydraulisch functioneren van het rioolstelsel ook daadwerkelijk krijgt. Figuur A geeft een overzicht van de processen die hierbij een rol spelen.

Figuur A Schematische weergave waterkwantiteitsaspecten rioleringVergroot afbeelding

De onderdelen zijn gericht op kwantiteitsmetingen. Kwantiteitsmetingen vormen ook de basis voor eventuele kwaliteitsmetingen, die de onderdelenreeks in een later stadium zullen completeren.

Uitvoering

Net zo belangrijk als een goed opgezet meetnet is een goede uitvoering van de meetopstellingen. Meetopstellingen moeten robuust zijn en functioneren zoals ze zijn bedoeld. In figuur A uit Niveaumeting ziet u bijvoorbeeld dat de communicatieapparatuur onder het putdeksel zit. Het koffertje is in principe waterdicht, maar toch loopt deze opstelling meer risico dan een opstelling waarbij de communicatieapparatuur zich buiten de put bevindt. Bevestigt u een niveaumeter in de stroming (zoals links in figuur A uit Niveaumeting), gebruik dan sterk, degelijk bevestigingsmateriaal.

Operationeel beheer

Goed meten gaat niet vanzelf. Tijdens de meetperiode vereist het meetnet de nodige tijd en aandacht voor beheer en onderhoud. In figuur B ziet u meetapparatuur met een laag sediment erover. Door de vervuiling kan de meetapparatuur niet meer goed meten en heeft dus haar nut verloren. Erger nog, de meetapparatuur vormt nu een hinderlijk obstakel in de riolering, waardoor het riool zijn functie minder goed kan vervullen. In plaats van een verbetering van het daadwerkelijke functioneren leidt meten hier tot een verslechtering.

Figuur B Meetapparatuur bedekt door sedimentVergroot afbeelding

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel