Communicatie met inwoners en bedrijven Goede communicatie met inwoners en bedrijven wordt met de invoering van de Omgevingswet en de ontwikkeling van het integraal of wijkgericht werken binnen gemeenten alleen maar belangrijker. Denk hierbij aan inwonersparticipatie bij (investerings)maatregelen of aan het klimaatadaptief inrichten van gebieden. Zeker voor klimaatadaptatie is bewustwording en het bieden van handelingsperspectief

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel