Het bestemmingsplan biedt de juridische waarborg om de locatieontwikkeling verder vorm te geven in een verkavelingsplan. Hierin staan gedetailleerde invullingen van de verschillende bestemmingen. Nauwkeurige plannen voor onder meer drainage, afval- en hemelwaterstelsels en groen zijn input voor de uiteindelijke inrichting. Deze liggen vast in een inrichtingsplan. De gemeente brengt alle kosten en opbrengsten samen in een grondexploitatie. De gedetailleerde kostenraming van de afval-, hemel- en grondwaterstelsels vindt plaats op basis van:

Als de grondexploitatie sluit, is de inrichting definitief. Vervolgens kunt u de verschillende vergunningen aanvragen en de aanbestedingsprocedures starten. De plannen voor de locatie worden concreet in bestekken voor uitvoerende aannemers.

Tijdelijke maatregelen
De fasering tijdens de aanleg kan leiden tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de afvoer van afval-, hemel- en grondwater te waarborgen. De vergunningverlener moet beoordelen of hij aan deze tijdelijke situaties aanvullende voorwaarden stelt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel