Veel rioleringsbeheerders zijn gewend aan de nummers van modules uit de Leidraad riolering. Hieronder vindt u het overzicht om van een module op de juiste plek in de Kennisbank te komen. Wilt u een pdf? Met de pdf-functie onderaan de themaboom maakt u uw eigen pdf op maat. Ga naar Verwijzingen voor opdrachtverlening (pdf) als u naar de Kennisbank wilt verwijzen bij een aanbesteding. Heeft u vragen, RIONED ontvangt ze graag.

Nummer   Titel Leidraadmodule  Locatie in de kennisbank
A1000 Beleid en regelgeving op hoofdlijnen  Hoofdlijnen wetgeving
Beleid
A1050 Planvorming en toetsingskader (GRP)  GRP
A1200 Afkoppelen: maak uw eigen afweging  Afkoppelen
A2000 Juridische aspecten algemeen  Wetgeving werkzaamheden
Aansprakelijkheid
A2100 Aansluiten en lozen  Particuliere aansluitingen op het riool
Lozen
A2500 Grondwaterzorg in bebouwd gebied: juridische aspecten  Grondwaterzorgplicht
A3000 Samenwerking tussen gemeente en waterschap  Samenwerken
A4000 Communicatie met bewoners  Communicatie
B1000 Optimalisatie van afvalwatersystemen Verwijderd, verouderde kennis. Zie Assetmanagement
B1100 Schetsontwerp: inzameling en transport   Schetsontwerp
B2100
B2200
B2300
Functioneel ontwerp: afvalwater en verontreinigd hemelwater
Functioneel ontwerp: hemelwater
Functioneel ontwerp: grondwater
Functioneel ontwerp
B2500 Riolering op bedrijventerreinen  Afstemming Binnen-, terrein- en buitenriolering 
(rest was overlappend)
B2600 Be- en ontluchting  Be- en ontluchting
B3000 Detaillering en aanleg van stelselonderdelen  Detailontwerp en aanleg
B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen  Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen
C1000 Opstellen basisrioleringsplan  Basisrioleringsplan (BRP)
C1200 Afwegen, prioriteiten stellen en beslissen  Verwijderd, verouderde kennis. Zie ook Assetmanagement
C2100 Rioleringsberekeningen, hydraulisch functioneren  Modelleren Hydraulisch functioneren
C2150 Water op straat  Modelleren Hydraulisch functioneren
C2200 Hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen  Modelleren Hydraulisch functioneren
Hydraulische ontwerprichtlijnen
C2300 Meten (hydraulisch functioneren)  Inleiding meten
C2305 Voorbeelden van meetprojecten  Voorbeelden van meten
C2310 Meetplan  Meetplan
C2320 Opzet meetnet  Opzet Meetnet
C2330 Meetapparatuur  Meetprincipes en -apparatuur
C2340 Telemetrie  Telemetrie
C2350 Sturen hydraulisch functioneren (RTC)  Realtimecontrol
C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens  Meetgegevens verwerking en analyse
C2400 Inspectie en beoordeling  Inspectie en beoordeling
C2500 Grondwateronderzoek  Grondwateronderzoek
C2510 Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage  Doorlatendheidsonderzoek
C3000 Keuze en uitvoering van beheermaatregelen  Vrijvervalriolering
C3100 Beheer van mechanische riolering  Mechanische riolering
C3200 Beheer van infiltratievoorzieningen  Infiltratievoorzieningen
C3300 Beheer van drainagevoorzieningen  Drainagevoorzieningen
C4100 Voorbereiden op incidenten en calamiteiten  Incidenten en calamiteiten
C5000 Informatievoorziening en gegevensbeheer  Gegevensbeheer
C6000 Gemalenbeheer  Gemalen
Rioolgemaal (ontwerpaspecten)
D1100 Kostenkengetallen rioleringszorg  Kostengetallen
D1200 Rioolheffing  Rioolheffing
D1300 Toerekening en dekking van kosten  Wetten en regels kostentoerekening
Rioleringsbegroting: toerekenmethoden kostenposten in de rioolheffing
D2000 Personele aspecten van gemeentelijke watertaken  Personeel

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel