Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Ter visie tot en met 15 juni 2018

Proeftuin persleidingen fase 2: Basis
Deze publicatie beschrijft de tot begin 2018 bereikte resultaten van de proeftuin persleidingen. Deze publicatie is het vervolg op de in 2015 uitgegeven eerste versie van de handreiking inventarisatie en onderzoek. De deelnemers in deze proeftuin hebben gezocht naar mogelijkheden voor beoordeling van de conditie van oude persleidingen. Het beheer van persleidingen zal de komende jaren, door de vaak al hoge leeftijd van persleidingen, steeds meer aandacht vergen en hopelijk ook krijgen.
De handreiking biedt een werkwijze om tegen acceptabele inspanning inzicht te krijgen in de relevante aspecten van de actuele conditie van persleidingen. De toepassing op acht praktijksituaties laat zien hoe u deze handreiking kunt gebruiken. In vier gedocumenteerde praktijkproeven uit de eerste versie van deze publicatie is vooral de voorafgaande inventarisatie van informatie gerealiseerd. In de vier aanvullende praktijkproeven is ook de vervolgstap naar relatief eenvoudig praktijkonderzoek doorlopen. 

Video: Interactie van riolering en watersysteem
Deze animatie biedt inzicht in de mogelijke onderlinge beïnvloeding tussen riolering en het oppervlaktewater bij extreme neerslag. Voor vlak en voor hellend gebied is aangegeven welke knelpunten kunnen optreden bij verschillende typen neerslag. Voor een korte felle bui, voor een langdurige bui en voor de combinatie van die twee blijken verschillende oorzaken bij te dragen aan mogelijke wateroverlast. Begrip van de interacties biedt aanknopingspunten om als gemeente en waterschap gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 

 

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE