Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Bekijk de Ter Visie pagina. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs.

U kunt uw reactie naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie.

Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.