Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen
Deze tabel verschaft de stedelijkwaterbeheerder helderheid over het effect van verschillende maatregelen die particulieren kunnen nemen gericht op het voorkomen van gevolgen van klimaatverandering. De stedelijkwaterbeheerder kan een selectie van deze uitgebreide informatie gebruiken voor voorlichting van publiek of bestuur.
Deze tabel richt zich op maatregelen in de directe invloedsfeer van particulieren (omgeving, gebouw en gedrag) die schade door hitte, droogte of regenwater beperken. Andere maatregelen - zoals in de ruimtelijke ordening, de gezondheidszorg en planologie - en andere gevolgen van klimaatverandering - zoals storm, hagel, warmte en overstroming - zijn niet opgenomen.
Stichting RIONED ontvangt graag uw commentaar uiterlijk 13 september (op bruikbaarheid, opzet, inhoud, vorm en leesbaarheid) naar aanleiding van deze conceptversie via info@rioned.org.

Handreiking waterevenementen
Ook kunt u gebruik maken van en uw ervaringen en verbetertips terugmelden met het concept voor handreiking waterevenementen.

Uitgangspunten voor classificatie inspectiewaarnemingen
Rioolinspectie nieuwe stijl betekent dat in tegenstelling tot op heden beheerders gaan classificeren. De RIONED-werkgroep Classificatie heeft kaders opgesteld voor de toekomstige klassenindeling. Deze kaders liggen ter visie tot 1 september 2018. Download de kadernotitie en reageer SVP.

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE