Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Module GWSW-Hyd voor hydraulisch modelleren

Het GWSW-Hyd wordt de standaardtaal en ontologie voor hydraulische gegevens van rioolstelsel. Voor de uitwisseling van informatie ten behoeve van het uitvoeren van hydraulische berekeningen werd tot op heden het verouderde SUF-HYD formaat (Standaard UitwisselingsFormaat Hydraulische gegevens van rioolstelsel versie 1.10) gebruikt. Actualisatie daarvan was hard nodig.

Het GWSW-Hyd bevat ook kwaliteitseisen voor de GWSW datasets met gemeentelijke gegevens en vormt de basis voor uitwisseling.

Het bijbehorende nieuwe uitwisselformaat, dat geheel is ingebed in het GWSW, wordt aangeduid met GWSW.hydx. Het hydx bestaat uit een set bestanden in csv-formaat en wordt rechtstreeks afgeleid van een GWSW dataset. De gangbare rekenmodellen kunnen dit formaat hanteren (of worden daarop aangepast).

Het GWSW.hydx ligt nu ter visie via https://data.gwsw.nl/HydX. Onder 'Samenstelling' staan daar de elementen van het uitwisselformaat. Bijvoorbeeld: Knooppunt, met alle kenmerken die voor hydraulische berekeningen relevant zijn. Een document dat het hydx beschrijft, vindt u op https://apps.gwsw.nl/item_definition.

Uw commentaar op GWSW.hydx is welkom tot uiterlijk 7 mei via gwsw@rioned.org of via de reviewmogelijkheid binnen het GWSW (WebProtégé), te bereiken via het logo  rechtsboven op de pagina van elk GWSW-concept (in Soortenboom, Samenstelling of Collecties). U kunt altijd inloggen met gast/gast, maar liever met een eigen inlog (zodat uw contactgegevens automatisch bij uw commentaar vermeld staan).

Module GWSW-Maatregelen

Bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers is er behoefte om de gegevensuitwisseling van geplande en uitgevoerde herstel- en verbeteringsmaatregelen via het GWSW uniform te laten verlopen. Voor het effectief uitwisselen van maatregelgegevens zijn harmonisatie en standaardisatie van de gebruikte begrippen in het vakgebied een belangrijk startpunt.

GWSW-Maatregelen beschrijft de operationele maatregelen (Aanleggen, Buiten gebruik stellen, Conserveren, Onderhouden, Onderzoeken, Renoveren, Repareren, Vervangen en Verwijderen) voor objecten die onderdeel zijn van een rioolstelsel (Rioolputten, Kolken, Vrijverval rioolleidingen, Aansluitleidingen en Rioolgemalen).

GWSW-Maatregelen is ontsloten via https://data.gwsw.nl/maatregelen. Ter ondersteuning bieden we u ook een beschrijvend document bij GWSW-Maatregelen.

Uw commentaar op GWSW-Maatregelen is welkom tot uiterlijk 14 mei via gwsw@rioned.org of via de reviewmogelijkheid binnen het GWSW (WebProtégé), te bereiken via het logo  rechtsboven op de pagina van elk GWSW-concept (in Soortenboom, Samenstelling of Collecties). U kunt altijd inloggen met gast/gast, maar liever met een eigen inlog (zodat uw contactgegevens automatisch bij uw comentaar vermeld staan).

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE