Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Kennisbank - Financieel

Het hele onderdeel ‘financieel’ binnen de Kennisbank is geactualiseerd, met uitzondering van de kostenkengetallen. U vindt meer informatie over actuele zaken zoals het omgaan met duurzaamheidsdoelstellingen in de rioolheffing. Uiteraard zijn ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie verwerkt. U kunt reageren tot en met 18 februari.

Kennisbank - Beheer vrijvervalriolering

Dit gedeelte gaat met name over reiniging, reparatie en renovatie. De inhoud is volledig geactualiseerd, daarnaast is de structuur aangepast aan digitaal gebruik. Tijdens de tervisielegging vindt nog een redactieslag plaats. U kunt reageren tot en met 18 februari.

Kennisbank - Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Stelsels

Nieuw gedeelte in de Kennisbank gebaseerd op onderzoeksrapporten die eerder zijn uitgekomen. U kunt zien u hoe het functioneren van bestaande stelsels verbetert of nieuwe het beste kunt aanleggen. En zien of maatregelen effectief zijn. Aan een enkel voorbeeld wordt nog gewerkt (u ziet daar gele passages). U kunt reageren tot en met 18 februari.

Kennisbank - Communicatie met bewoners

Geheel vernieuwd gedeelte waarin u vanuit de praktijk als beheerder kunt zien u hoe de communicatie kunt aanpakken en wanneer u ondersteuning kunt gebruiken. Vanaf 28 oktober vindt u het concept en u kunt reageren tot en met 18 februari.

Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie

Voor de uitvoering van de stresstest ruimtelijke adaptatie zijn standaarden ontwikkeld en een toelichting, de zogenaamde bijsluiter. Bekijk de bijsluiter en geef uiterlijk 26 februari uw feedback via de website Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. De bijsluiter kunt u overigens nu al gebruiken voor het organiseren van de stresstest.

GWSW-Geo standaardsymbolen GIS 

Het GWSW is de open datastandaard (ontologie) die door Stichting RIONED namens de sector is ontwikkeld. Module GWSW-Geo regelt de omzetting van datasets in het generieke GWSW-formaat OroX naar GML, zodat GWSW-conforme datasets in GIS-applicaties gepresenteerd kunnen worden. Zie meer toelichting onder 'Grafische mogelijkheden' onderaan pagina https://data.gwsw.nl.
Tijdens het ontwikkelen en testen van GWSW-Geo gaven werkgroepleden aan dat zij behoefte hadden aan een generieke lijst standaardsymbolen en -stijlen (lijndiktes, kleuren) voor objecten. Daarom is een eerste versie gemaakt voor Putten, Constructieonderdelen, Bouwwerken en Leidingen. Deze standaardlijst ligt nu ter visie. Stuur uw commentaar tot uiterlijk 25 februari 2019 naar gwsw@rioned.org.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE