Alleen kosten voor emissiereductie – hydraulische maatregelen

Over het algemeen nemen OAS-partijen in de kostenverdeling alleen kosten mee voor (hydraulische) maatregelen om emissie te verminderen. De uitbreidingskosten van de biologische capaciteit van de rwzi of vervangingskosten van riolering horen daar niet bij.

Alleen investeringskosten beschouwen

Meestal kiezen de partijen ervoor om alleen de investeringskosten mee te nemen. Dan spreken zij af dat iedereen de jaarlijkse kosten van zijn maatregelen voor eigen rekening neemt. Voordeel hiervan is dat de afspraken eenvoudig blijven.

Ook jaarlijkse kosten beschouwen

In de financiële afspraken kunnen de bestuurders ook de jaarlijkse kosten meenemen. Dit is vooral aan de orde als voor een van de partijen de jaarlijkse kosten sterk toenemen. Hierbij kunnen zij het bedrag per jaar of de netto contante waarde van toekomstige jaarlijkse kosten bepalen. In de netto contante waarde zijn ook vervangingsinvesteringen van maatregelen met een relatief korte afschrijvingstermijn mee te nemen.
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel