De OAS-studieresultaten vormen de basis voor de afspraken die de bestuurders van de partijen met elkaar maken. Deze afspraken gaan onder meer over de te treffen maatregelen, de bijbehorende planning en taakverdeling, en de kostenverdeling (zie ook Kostenverdeling). Ook is het goed afspraken te maken over monitoring van de voortgang en het te zijner tijd herzien van de OAS.

Deze afspraken leggen de betrokken partijen vast in een bestuursakkoord. Hierbij kunnen zij de Hand­reiking Afvalwaterakkoord van de VNG en de Unie van Waterschappen gebruiken (zie www.riool.net). In het Afvalwaterakkoord kunnen de partijen ook afspraken maken over een blijvende samenwerking. Hierover vindt u meer informatie in de module A3200 Samenwerking tussen gemeente en waterschap.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel