Kijkend naar alle effecten kunnen we stellen dat ten opzichte van groene daken:
  • daken met een witte dakbedekking, zogenaamde witte daken of ‘cool roofs’, beter werken en kosteneffectiever zijn om de koellast te verminderen;
  • isolatiemateriaal kosteneffectiever is voor warmte-isolatie;
  • bomen meer effect hebben op verkoeling van de omgeving en het afvangen van fijnstof;
  • een retentievijver of een buffer in de tuin effectiever is voor de opvang van extreme neerslag.
Een groenblauw dak blinkt op individuele punten niet uit, maar kan juist door de combinatie van effecten toch een interessante keuze zijn. Ook waterdaken combineren enkele effecten op één dak, zoals vermindering van de koellast in korte hitteperioden en verkoeling van de omgeving. Voordelen van blauwe daken ten opzichte van vegetatiedaken zijn:
  • de maximaal toelaatbare gewichtsbelasting is beschikbaar voor waterberging, dus het dak kan meer water bergen;
  • de waterberging is beter te regelen dan de berging in een substraatlaag, het weer beschikbaar komen van de waterberging in het substraat is geheel afhankelijk van de verdamping;
  • er is meer water beschikbaar voor verkoeling (door verdamping) in warme perioden;
  • de kosten voor aanleg en onderhoud zijn lager.

Waterdaken dragen daarentegen minder bij aan de biodiversiteit en de belevingswaarde dan groene daken.


Figuur A Waterdak bij Walterboscomplex, belastingkantoor in ApeldoornFiguur B Een eenvoudig waterdak

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel