In de realisatiefase van de locatieontwikkeling vinden veel activiteiten plaats. Deze kunnen invloed hebben op het uiteindelijke functioneren van de geplande afval-, hemel- en grondwatervoorzieningen en het watersysteem als geheel. Een consistente directievoering en goede voorlichting van de betrokken bouwbedrijven moeten zorgen voor de juiste aanleg en aansluiting van drainage, afval- en hemelwaterleidingen en infiltratievoorzieningen. Daarnaast moeten de bouwers rekening houden met de verplaatsing van zwaar verkeer over het bouwterrein. Om verontreiniging van het opper-vlaktewater en ondergrondse infiltratievoorzieningen zo veel mogelijk te voorkomen, moeten tijdelijke voorzieningen de afvoer van hemelwater tijdens de bouw regelen.
 
Communicatie speelt in het gehele ontwerpproces een belangrijke rol. Met name in de realisatiefase is een doordachte communicatie met de toekomstige bewoners noodzakelijk. In deze fase kan de volledige aanleg van de afval-, hemel- en grondwatervoorzieningen lang duren. Houd de bewoners op de hoogte van de vorderingen om onnodige overlast te voorkomen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel